Περιγραφή

Πιπεριά τύπου φλάσκα κόκκινη αλλά και για συγκομιδή ως πράσινη. Πρώιμη συγκομιδή με σταθερό σχήμα καρπού.

Ανθεκτικότητες

Tm:0