Περιγραφή

Πιπεριά τύπου φλωρίνης. Παραγωγικό φυτό ιδιαίτερα σε φυτεύσεις από Ιανουάριο και μετά, έως Ιούλιο-Αύγουστο, με πολύ καλό χρώμα καρπού και βάρος λόγω του πάχους της σάρκας του.

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2