Περιγραφή

Πιπεριά τύπου ντολμά. Φυτό μέτρια ζωηρό, πολύ παραγωγικό, με πολύ καλή καρπόδεση, ανθεκτικό στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV).

Ανθεκτικότητες

Tm:0-2 TSWV:0