Περιγραφή

Αντίδι τύπου wallone με μεγάλο μέγεθος, ιδανικό για την περίοδο του χειμώνα σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια.