Περιγραφή

Αντίδι τύπου scarole. Με κεφαλή που δίνει ομοιόμορφη λευκή καρδιά στη συγκομιδή. Ζωηρό και δυνατό φυτό με ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και στο tipburn.