Περιγραφή

•Υβρίδιο κοντό αγγούρι blueleaf με αυτοκλαδευόμενους πλάγιους βλαστούς και κοντά μεσογονάτια
•Υψηλή παραγωγή λόγω της πολυκαρπικότητας στο κεντρικό στέλεχος
•Μεγαλύτερη περίοδο συγκομιδής και ποιοτικούς καρπούς

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/ZYMV