Περιγραφή

Υβρίδιο κοντό αγγούρι blueleaf με αυτοκλαδευόμενους πλάγιους βλαστούς και κοντά μεσογονάτια. Υψηλή παραγωγή λόγω της πολυκαρπικότητας στο κεντρικό στέλεχος. Μεγαλύτερη περίοδο συγκομιδής και ποιοτικούς καρπούς.

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/ZYMV