Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Ccu CMV/CVYV/Px (ex Sf)