Περιγραφή

•Υβρίδιο snack αγγουριού με μήκος καρπού 5 - 6 cm
•Μεγάλη διατηρησιμότητα καρπού
•Μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγαλύτερες πυκνότητες
•Υψηλή απόδοση ειδικά σε κατακόρυφη καλλιέργεια (high-wire)

Ανθεκτικότητες

Ccu CMV/Px