Περιγραφή

Πολύ καλό για φύτεμα τις θερμές περιόδους του χρόνου. Πρώιμη παραγωγή με 1-2 καρπούς ανά μασχάλη και μεγάλη παραγωγή στους πλάγιους βλαστούς. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο ωίδιο, στο CMV, στο CVYV και στο κάψιμο της κορυφής.

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV