Περιγραφή

•Πολύ καλό για φύτεμα τις θερμές περιόδους του χρόνου
•Πρώιμη παραγωγή με 1-2 καρπούς ανά μασχάλη και μεγάλη παραγωγή στους πλάγιους βλαστούς
•Καλύτερη συμπεριφορά στο κάψιμο της κορυφής
•Ανθεκτικό στο ωίδιο, στην ίωση CMV και στο CVYV

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px CMV/CVYV