Περιγραφή

•Υβρίδιο αγγουριού στην κατηγορία slicer
•Καρπός έντονα σκούρος πράσινος
•Ζωηρό φυτό με υψηλή απόδοση

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV