Περιγραφή

•Το νούμερο ένα midi αγγούρι για καλλιέργεια high tech
•Εύρωστο, ζωηρό φυτό
•Πολύ καλή συμπεριφορά στην ίωση CVYV
•Ιδανικό για καλλιέργεια με τεχνητό φωτισμό

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)