Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)