Περιγραφή

Ανθεκτικότητες

CGMMV/Cca/Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV