Περιγραφή

•Υβρίδιο στην κατηγορία blueleaf με ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά φυτού και καρπού
•Ζωηρό φυτό με έντονο σκούρο πράσινο χρώμα
•Καρποί με ράβδωση, χωρίς λαιμό και μήκος 30-34 cm
•Πολύ υψηλή παραγωγή με διάρκεια καθώς δύσκολα απορρίπτει καρπούς

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px CVYV