Περιγραφή

Υβρίδιο στην κατηγορία blueleaf με ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά φυτού και καρπού. Ζωηρό φυτό με έντονο σκούρο πράσινο χρώμα. Καρποί με ράβδωση, χωρίς λαιμό και μήκος 32 - 35 cm. Πολύ υψηλή πραγωγή με διάρκεια καθώς δύσκολα απορρίπτει καρπούς.

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px (ex Sf) CVYV