Περιγραφή

Φυτό ζωηρό με εύρωστο ριζικό σύστημα. Το ιδανικό υβρίδιο για συγκομιδή καρπών σε ζευγάρια. Η παραγωγή είναι μεγάλη και σταθερή τόσο στον κορμό όσο και στους πλάγιους βλαστούς. Καρπός σκούρος, με έντονη ράβδωση και μήκος 35-38 cm. Ανεκτικό στο ωίδιο και γενικά με καλή συμπεριφορά στις ασθένειες φυλλώματος, καθώς και στις ιώσεις CYSDV και CVYV.

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)