Περιγραφή

•Φυτό ζωηρό με εύρωστο ριζικό σύστημα
•Το ιδανικό υβρίδιο για συγκομιδή καρπών σε ζευγάρια και με μήκος καρπού 32-37 cm
•Καρπός με έντονη ράβδωση, σκούρο πράσινο χρώμα σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
•Πολύ καλή συμπεριφορά στις ασθένειες του φυλλώματος

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px