Περιγραφή

Φυτό ζωηρό με εύρωστο ριζικό σύστημα. Το ιδανικό υβρίδιο για συγκομιδή καρπών σε ζευγάρια και με μήκος 35 - 38 cm. Καρπός με έντονη ράβδωση, σκούρο πράσινο χρώμα σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Πολύ καλή συμπεριφορά στις ασθένειες του φυλλώματος.

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)