Περιγραφή

•Υβρίδιο κοντό αγγούρι, ιδανικό για υπαίθρια καλλιέργεια
•Πρώιμη, πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλη διατηρησιμότητα
•Χαρακτηριστικό των καρπών η τραγανή σάρκα και η πολύ καλή γεύση
•Πλήρες σε ανθεκτικότητες, με μεγάλο πλεονέκτημα η αντοχή στον περονόσπορο

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/PRSV/ZYMV