Περιγραφή

•Το υβρίδιο με την καλύτερη συνέχεια στην παραγωγή στις χαμηλές θερμοκρασίες
•Ιδανικό για τις φυτεύσεις του Οκτωβρίου με διάρκεια συγκομιδής τον χειμώνα

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)