Περιγραφή

Παραγωγικό υβρίδιο με καλά ανοίγματα βλαστών, δυνατό ριζικό σύστημα, χωρίς λαιμό, ανθεκτικό στην ίωση CVYV, ανεκτικό στο ωίδιο και με ανθεκτικότητα στο cracking.

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu CVYV/Px (ex Sf)