Περιγραφή

Είναι στην κατηγορία του Khassib με πολύ πιο ζωηρό φυτό και πιο ανθεκτικό στις ασθένειες. Συνήθως έχει 2-3 καρπούς και δίνει όλους τους καρπούς με καλό σχήμα. Περιορισμένη πλάγια βλάστηση και εξαιρετική ποιότητα καρπού με μήκος 17 - 18 cm. Πλεονέκτημα αποτελεί και η πολύ καλή διατηρησιμότητα του καρπού. Κύριες περίοδοι μεταφυτεύσεων αρχές φθινοπώρου και άνοιξη.

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/ZYMV