Περιγραφή

•Υβρίδιο κοντό αγγούρι blueleaf με αυτοκλαδευόμενους πλάγιους βλαστούς με έντονο σκούρο πράσινο χρώμα των φύλλων
•Πολύ καλή ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV, φυτό με κοντά μεσογονάτια και υψηλή καρπόδεση
•Μεγάλη διάρκεια συγκομιδής λόγω της αντοχής του φυτού
•Μήκος καρπού 15 - 17 cm σταθερό κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας με έντονο σκούρο πράσινο χρώμα και ράβδωση

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/CYSDV/ZYMV