Περιγραφή

Πολύ παραγωγικό υβρίδιο για τις πρώιμες φυτεύσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Γρήγορες συγκομιδές και καλή ποιότητα καρπού.

Ανθεκτικότητες

Ccu