Περιγραφή

Υβρίδιο κοντό αγγούρι blueleaf αυτοκλαδευόμενο για πρώτη φορά με ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV. Ζωηρό φυτό με 3-4 καρπούς ανά κόμβο (multi) και μήκος 16 - 17 cm. Άριστη ποιότητα καρπών και διατήρηση της ράβδωσης για όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Σκούρο πράσινο φύλλο με αποτέλεσμα την καλύτερη συμπεριφορά στις ασθένειες.

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/CYSDV/PRSV/WMV/ZYMV