Περιγραφή

•Υβρίδιο κοντό αγγούρι blueleaf αυτοκλαδευόμενο με ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV
•Ζωηρό φυτό με 3-4 καρπούς ανά κόμβο (multi) και μήκος καρπού 17 - 19 cm
•Άριστη ποιότητα καρπών και διατήρηση της ράβδωσης για όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας
•Σκούρο πράσινο φύλλο με αποτέλεσμα την καλύτερη συμπεριφορά στις ασθένειες

Ανθεκτικότητες

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/CYSDV/PRSV/WMV/ZYMV