Περιγραφή

•Φυτό ζωηρό με εύρωστο ριζικό σύστημα
•Καρπός με σκούρο πράσινο χρώμα και έντονη ράβδωση χωρίς λαιμό
•Υβρίδιο κατηγορίας blueleaf, ιδανικό για την περίοδο του χειμώνα
•Υψηλή παραγωγή, με καλά ανοίγματα ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px CVYV