Περιγραφή

Υβρίδιο που παρουσιάζει συνέχεια στην παραγωγή χωρίς έντονες διακυμάνσεις. Καρπός με σκούρο πράσινο χρώμα και μήκος 34 - 36 cm. Κατάλληλο για μεταφυτεύσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Ανθεκτικό στις ιώσεις και στο ωίδιο.

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px (ex Sf) CVYV