Περιγραφή

•Υβρίδιο που παρουσιάζει συνέχεια στην παραγωγή χωρίς έντονες διακυμάνσεις
•Καρπός με σκούρο πράσινο χρώμα και μήκος 30-33 cm
•Κατάλληλο για μεταφυτεύσεις σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε περιοχές με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες
•Ανθεκτικό στις ιώσεις και στο ωίδιο

Ανθεκτικότητες

Cca/Ccu/Px CVYV